Face Upward - Widget

Kadra Przedszkola

Jednym z filarów Zaczarowanego Przedszkola jest wyspecjalizowana i doświadczona kadra pedagogiczna. Nasz zespół tworzą wykształceni i kreatywni nauczyciele wychowania przedszkolnego, osoby wkładające w swoją pracę wiele serca i entuzjazmu. Dzięki ich zaangażowaniu z roku na rok osiągamy coraz lepsze efekty w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Empatia, pomysłowość i zmysł artystyczny przedszkolnych nauczycieli pozwala naszym Przedszkolakom na zdobywanie w twórczej i beztroskiej atmosferze wiedzy na najwyższym poziomie.

Kadra zarządzająca