Face Upward - Widget

Oferta Przedszkola

Dziecko w wieku przedszkolnym jest bardzo ciekawe świata i chce jak największą ilość rzeczy poznać samodzielnie, poprzez działanie. W Zaczarowanym Przedszkolu wykorzystujemy tę niesamowitą dziecięcą ciekawość podczas zajęć dydaktycznych oraz zabaw własnych w celu jak najlepszego aktywizowania pracy naszych Przedszkolaków.

Stawiamy na najnowocześniejsze metody i narzędzia edukacyjno-wychowawcze. Jako pierwsi wprowadzamy do codziennej pracy placówki praktyki stosowane w najlepszych systemach edukacyjnych na świecie. Przecieramy edukacyjne szlaki wykorzystując najnowsze techniki i instrumenty wychowawcze.

Zajęcia prowadzone w oparciu o podstawę programową MEN uzupełniamy ofertą zajęć dodatkowych, do których należą:

~ język angielski ~ Staramy się, aby zajęcia angielskiego płynnie przeplatały pozostałe aktywności, jakich w ciągu dnia podejmują się Przedszkolaki. W Zaczarowanym uczymy Dzieci nowego języka poprzez zabawę: śpiewając anglojęzyczne piosenki, używając anglojęzycznych wyliczanek, stosując anglojęzyczne polecenia w trakcie gier i zabaw ruchowych. Prowadząca zajęcia lic. Izabela Michaluk dba, aby Maluszki przyswajały nowe słowa i ich znaczenie w sposób intuicyjny, naturalny, w codziennych, najprostszych sytuacjach.

~ zajęcia Cambridge dla zerówkowiczów ~ Cotygodniowe zajęcia prowadzone przez native speakera, Paulę Riberio, są dla naszych starszaków doskonałą okazją do szlifowania umiejętności językowych, ale również stanowią przygotowanie do udziału w pierwszym poziomie prestiżowych Egzaminów Cambridge, odbywających się pod patronatem British Council.

~ rytmika ~ Cotygodniowe zajęcia z rytmiki są dla naszych Maluszków doskonałą okazją do rozwijania ich dziecięcej wrażliwości muzycznej. Prowadząca zajęcia mgr Joanna Molata śpiewa z dziećmi przy akompaniamencie muzycznym, ćwiczy ich poczucie rytmu, rozbudza wyobraźnię muzyczną i aktywność twórczą. W trakcie zajęć Przedszkolaki rozwijają też umiejętności spostrzegania, przetwarzania i odtwarzania czynności. Ponadto dzięki metodzie Batti Strauss dzieci w aktywny sposób poznają muzykę klasyczną.

~ zajęcia taneczne~ Czasem odnosimy wrażenie, że dla naszych Przedszkolaków nie ma lepszego sposobu na zabawę niż spontaniczny i żywiołowy taniec. Każde zajęcia rozpoczytają się kilkuminutową rozgrzewką. Następnie Dzieci uczą się prostych ruchów i podstawowych kroków tanecznych - najchętniej w rytmach salsy, samby i cha-cha. Kiedy do ćwiczeń dołącza podkład muzyczny, tanecznej radości nie ma końca! Prowadząca zajęcia lic. Paulina Filipiak w ten sposób rozwija w naszych Maluszkach orientację przestrzenną, znajomość własnego ciała, ekspresję ruchową i poczucie rytmu.

~ glottodydaktyka ~ To nasza przedszkola nauka czytania. Dla Dzieci zajęcia glottodydaktyki są przede wszystkim okazją do doskonałej zabawy, w trakcie której Dzieci wzrokowo zapoznają się z poszczególnymi literkami, potem zgłoskami, sylabami, aż do pełnych wyrazów. Dzięki temu tzw. metodą ślizgu oswajają się ze światem słów pisanych, a nawet wyrabiają podstawową umiejętność czytania. Z początkiem roku zajęcia realizowane są w większej grupie, by z czasem zamienić się w indywidualne spotkania z prowadzącą, mgr Elżbietą Kulmińską.

~ logopedia ~ To właśnie na tych zajęciach nasze Maluszki na wesoło wykonują przysłowiową gimnastykę buzi i języka. Prowadząca zajęcia mgr Julia Landowska-Haupa dba, aby każdy Przedszkolak za pomocą prostych ćwiczeń trenował swój aparat mowy oraz nienaganną dykcję. Młodsze Dzieci biorą udział w zajęciach grupowo, a starsze realizują indywidualne programy logopedyczne - zależnie od swoich predyspozycji i potrzeb.

~ karate ~ Zajęcia karate to dla Przedszkolaków doskonała szansa na spożytkowanie ich dziecięcej energii w ruchu. Nasz instruktor, mgr Wojciech Bloch, prowadzi je w oparciu o program dostosowany specjalnie do wieku Maluszków. Obejmuje on gry i zabawy ruchowe rozwijające sprawność ogólną, kształtujące zwinność, koordynację ruchową i gibkość. Dzieci poznają elementarne techniki karate, uczą się dyscypliny i zamiłowania do aktywności ruchowej. Najbardziej obiektywną oceną zajęć są dla nas uśmiechnięte twarze Dzieci po skończonych zajęciach oraz wielka chęć uczestnictwa w kolejnych lekcjach. 

 

Ponadto ofertę dydaktyczną wzbogacamy o:

~ Edukację Przez Szachy ~ Celem tej metody jest zwiększenie umiejętności matematycznych naszych Przedszkolaków, przede wszystkim w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego i rozwiązywania problemów; gra w szachy stymuluje również rozwój takich cech jak koncentracja, cierpliwość, wytrwałość i odwaga; uczy zasad fair play i szacunku do drugiego człowieka.

~ zajęcia prowadzone metodą projektu prof. Lilian Katz ~ Metoda projektów to jedna z najbardziej praktycznych metod nauczania, wnosząca w zajęcia naszych Przedszkolaków wiele wiedzy i zabawy. Każdego miesiąca realizowany jest nowy projekt, którego realizację rozpoczynamy wykonaniem Mapy Myśli. Na jej podstawie Dzieci zdobywają wiedzę w trakcie zajęć tematycznych, spotykają się z Ekspertem w danej dziedzinie, realizują zadania domowe związane z tematem projektu, a nawet biorą udział w wycieczce dydaktycznej.

~ naukę czytania metodą Glenna Domana ~ Metoda ta idealnie przygotowuje nasze Maluszki do nauki czytania, ponieważ jest dostosowana przede wszystkim do pracy z małymi dziećmi, w wieku od 2 do 6 lat. Polega na globalnym czytaniu wyrazów. Dzięki tej metodzie dzieci rozwijają się intelektualnie, poszerzają swoją wiedzę, a także zaczynają czytać pojedyncze wyrazy.

~ eksperymenty ~ Eksperymenty to zajęcia szeroko nawiązujące do nauk przyrodniczych i ścisłych, jak chemia czy fizyka. W ich trakcie dzieci mają okazje badać reakcje i zjawiska w bezpiecznych warunkach pozwalających kontrolować wszelkie istotne czynniki oraz poddawać ich przebieg oraz wynik dokładnej i wnikliwej obserwacji. Dla naszych Przedszkolaków jest to świetna zabawa na rzecz naukowego rozwoju.

~ zajęcia kulinarne ~ Co tydzień nasi Podopieczni pod okiem dorosłych mają możliwość przygotowania pysznych, zdrowych potraw, które następnie mogą ze smakiem zjeść. Zajęcia są doskonałą okazją do przełamywania niechęci niejadków do nowych potraw; odkrywania nowych smaków, poznawania składników i kolejnych czynności potrzebnych do przygotowania ulubionych przekąsek. Ponadto w trakcie gotowania dzieci rozwijają wiedzę matematyczną: mierząc, ważąc i licząc.

~ uprawę przedszkolnego ogródka ~ Pielęgnacja i obserwacja przedszkolnego ogródka pozwala Dzieciom zobaczyć, jak zmienia się świat roślin na przestrzeni kolejnych pór roku. Przedszkolaki z pomocą Cioć sadzą, sieją, pielą, podlewają i doglądają efektów swojej pracy co najmniej raz w tygodniu. Dzięki temu uczą się również systematyczności, dbałości o dobro własne i innych, ale przede wszystkim łączą przyjemne z pożytecznym. Nierzadko plony z ogródka wykorzystują w trakcie zajęć kulinarnych.

~ relaksację ~ Relaksacja to najbardziej cichy, spokojny i leniwy moment dnia w Przedszkolu. W tym czasie w młodszych grupach dzieci odpoczywają na leżaczkach, a w starszych słuchają opowiadań, bajek, bawią się w zabawy dowolne, tudzież biorą udział w zajęciach wyciszających duszę i ciało. To dawka spokoju po długim i ciężkim dniu pracy Przedszkolaka.