Face Upward - Widget

Zasady rekrutacji

Wnioski o przyjęcie Dziecka do Zaczarowanego Przedszkola przyjmowane są przez cały rok. Pierwszeństwo w zapisie do grup mają dzieci Rodziców i Opiekunów, których rodzeństwo już uczęszcza do placówki. Aby złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola należy:

 1. wypełnić formularz zapisu znajdujący się na niniejszej stronie internetowej

 2. po otrzymaniu pozytywnej informacji zwrotnej zgłosić się do Sekretariatu Przedszkola po odbiór wymaganej dokumentacji, wypełnić ją i ponownie złożyć w Sekretariacie (przy wypełnianiu dokumentów nie są potrzebne zaświadczenia o zatrudnieniu).

  Informacja odnośnie rekrutacji na rok szkolny 2018/2019

  Informujemy, iż „Zaczarowane Przedszkole” prowadzi rekrutację na rok szkolny 2018/2019 według ustawowych kryteriów rekrutacyjnych, które są określone w art. 131 ust. 3 Ustawy z dnia 14.12.2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r, poz. 59) oraz zgodnie z informacją o spełnianiu samorządowych kryteriów, które zostały określone w Uchwale nr XLVI/709/18  Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18.01.2018r oraz Uchwale nr XVLI/710/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r . Brak właściwych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem przez Komisję Rekrutacyjną punktów za spełnianie poszczególnych wymagań.
  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczona poniżej:

  • Uchwała nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r
  • Uchwała nr XVLI/710/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r
  • Zarządzenie nr 891/2018 Burmistrza Obornik z dn. 30 stycznia 2018r

Przyjmujemy dzieci z alergiami pokarmowymi oraz ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku.

Karta-zgłoszenia-dziecka-do-Zaczarowanego-Przedszkola.docx

001-(4).jpg
002-(1).jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg
007.jpg
008.jpg
009.jpg
010.jpg
011.jpg
012.jpg