Face Upward - Widget

Zasady rekrutacji

Wnioski o przyjęcie Dziecka do Zaczarowanego Przedszkola przyjmowane są przez cały rok poprzez wypełnienie naszego formularza zgłoszeniowego znajdującego się w zakładce ZAPISY. Pierwszeństwo w zapisie do grup mają dzieci Rodziców i Opiekunów, których rodzeństwo już uczęszcza do placówki. 

Zasady rekrutacji na rok skolny 2019/2020

  1. Informujemy, iż „Zaczarowane Przedszkole” prowadzi rekrutację na rok szkolny 2019/2020 według ustawowych kryteriów rekrutacyjnych, które są określone w art. 154 ust. 1 pkt.1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2  Ustawy z dnia 14.12.2016r Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r, poz. 966 ze zmianami oraz zgodnie z informacją o spełnianiu samorządowych kryteriów, które zostały określone w Uchwale nr XLVI/709/18  Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18.01.2018r oraz Uchwale nr XVLI/710/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r . Brak właściwych dokumentów skutkuje nieprzyznaniem przez Komisję Rekrutacyjną punktów za spełnianie poszczególnych wymagań.
    Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją zamieszczona poniżej:

    • Uchwała nr XLVI/709/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r
    • Uchwała nr XVLI/710/18 Rady Miejskiej w Obornikach z dn. 18 stycznia 2018r
    • Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Obornik z dn. 10 stycznia 2019r

Przyjmujemy dzieci z alergiami pokarmowymi oraz ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 roku.

Karta-zgłoszenia-dziecka-do-Zaczarowanego-Przedszkola.docx

002-(1).jpg
003.jpg
004.jpg
005.jpg
006.jpg