Kadra przedszkola

mgr Alicja Helbik

Organ prowadzący
Psycholog po specjalności klinicznej i organizacji pracy na Wydziale Studiów Społecznych oraz pedagog po kierunku pedagogika ogólna na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, nauczyciel metody Marii Montessori. Trener Fundacji Family Lab Polska, której pomysłodawcą i założycielem jest Jesper Juul. Terapeuta poznawczo-behawioralny specjalizujący się w terapii dzieci i młodzieży. Ukończyła specjalistyczny kurs w dziedzinie neuropsychologii klinicznej dziecka oraz podyplomowe studia z zakresu seksuologii. Absolwentka specjalistycznego szkolenia Jerzego Guta i Wojciecha Hamanna „Psychologia Szefa.” Trener biznesu; absolwentka Polskiej Szkoły Trenerów Biznesu przy Kontrakt OSH w Warszawie. Certyfikowany trener metod skutecznego uczenia się; współautorka podręcznika wychowania przedszkolnego „Mały Odkrywca w przedszkolu” dla Akademii Nauki w Poznaniu; autorka projektu edukacyjnego dla Gminy Oborniki „Przedszkole szansą dla Mamy, Taty i Dziecka”; organizatorka warsztatów psychologicznych dla rodziców, szkoleń dla nauczycieli oraz Poznańskiej Szkoły Terapii Dzieci i Młodzieży. Założycielka dwóch placówek przedszkolnych : Prywatnej Polsko-Angielskiej Akademii Wiedzy i Zabawy w Obornikach, Publicznego Zaczarowanego Przedszkola w Obornikach oraz Niepublicznej Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Johna Deweya w Obornikach. Operator Przyzakładowego przedszkola i żłobka Amica Kids we Wronkach.

mgr Magdalena Romańczak-Sroka

Kierownik Przedszkola

Pedagog po specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Na Wydziale Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu ukończyła wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Absolwentka pierwszych w Polsce studiów podyplomowych z psychoterapii w zakresie stosowanej analizy zachowań w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Terapeuta pracujący behawioralnie z dziećmi zagrożonymi nieprawidłowym rozwojem, a także z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Współpracuje z Centrum Wspierania Rozwoju Dziecka „Światełko”. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. Odbywała hospitacje w ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz w Fundacji na rzecz dzieci z zaburzeniami rozwoju i ich rodzin.

Ukończyła liczne warsztaty m.in. z Klanzy, Metod Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Edukacji przyrodniczej w szkole i przedszkolu, szkolenia z Komunikacji Interpersonalnej, Osiągania porozumienia z rodzicami, a także kursy instruktażowe dla kierowników wypoczynku i wycieczek.

Zafascynowana pedagogiką dr Marii Montessori w pracy z dziećmi stara się kierować zasadą „Pomóż mi samemu to zrobić”.

mgr Karolina Brodniewicz

Kierownik Przedszkola

Absolwentka Craven College w Skipton w Wielkiej Brytanii na wydziale pedagogiki. Przez 5 lat pracowała w Abacus Day Nursery and Pre School w Wielkiej Brytanii, gdzie pod okiem specjalistów poszerzała swoją wiedzę oraz zdobywała kwalifikacje kończąc liczne szkolenia oraz kursy. Do najważniejszych z nich można zaliczyć National Vocational Qualifications Level 3 in Children’s Care, Learning and Development.

Absolwentka studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zawodowej „Kadry dla Europy”, na kierunkach przygotowanie pedagogiczne oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Uczestniczka szkoleń organizowanych przez City of Bradford Metropolitan District Council, m.in.: „Let’s Work Together”, „Behaviour Follow Up”, „Developing speaking and listening skills”, „Basic Awarness in Child Protection”, „Supporting Learning for Children under 3”, „Rozmowy z rodzicami – osiąganie porozumienia”, „komunikacja Interpersonlna” i wiele innych.

W codziennej pracy czerpie inspiracje przede wszystkim z metody projektu prof. Lillian Katz, jak i metody eksperymentu. Zwolennicza teorii, iż najbardziej efektywne i najbardziej przyjemnie dla Dziecka jest nauczanie poprzez działanie.