nasza misja

Deklaracja naszej misji

,, Jesteśmy Placówką, w której cały zespół opiera swoją pracę na wspólnie ustalonych wartościach, mając na uwadze dobro i harmonijny rozwój wszystkich osób pracujących w tym miejscu, dzieci i ich rodziców, instytucji z którymi współpracujemy, a także naszego pracodawcy. Każdy rok naszej pracy przynosi nam nową wiedzę i doświadczenia, które chcemy mądrze wykorzystywać do dalszego rozwoju i dumnie deklarować naszą misję. Jesteśmy zespołem, który uczciwie realizuje założone cele i program, odnosząc się z szacunkiem do Naszych Podopiecznych i ich Rodziców, instytucji z którymi współpracujemy, a przede wszystkim tego miejsca, które wspólnie tworzymy. Swoje działania opieramy na otwartej komunikacji i wzajemnym zaufaniu w poszukiwaniu nowych rozwiązań, pomysłów i możliwości. Swoim zaangażowaniem i pracą wpływamy na rozwój społeczności lokalnej, w której na co dzień żyjemy. Wybrane wartości tj. uczciwość, szacunek oraz zaufanie mają służyć budowaniu spokojnych i bezpiecznych warunków pracy, uczenia się i rozwoju wszystkich osób zaangażowanych w tworzenie naszej społeczności.”

Zaczarowane Przedszkole w Obornikach zostało założona 1 września 2011 r. W momencie powstania Przedszkole postawiło sobie cele i misję, których fundament stanowi przekazywanie swoim Podopiecznym następujących wartości: uczciwa praca i postawa wobec siebie, wzajemne budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu, a także otwartość na drugiego człowieka. Przyjmując koncepcję i filozofię Johna Deweya praca z Dziećmi jest oparta na

stwarzaniu im przestrzeni do działania i doświadczania oraz ujmowaniu szkoły i środowiska lokalnego jako ,,drugiego domu”, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Dzięki przyjętej koncepcji pracy oraz powyższym wartościom Przedszkole rozwija w swoich Podopiecznych chęć zaangażowania, a także poczucie odpowiedzialności i wpływu na przestrzeń przedszkolną jak i środowisko lokalne.

Zaczarowane Przedszkole w Obornikach zostało założona 1 września 2011 r. W momencie powstania Przedszkole postawiło sobie cele i misję, których fundament stanowi przekazywanie swoim Podopiecznym następujących wartości: uczciwa praca i postawa wobec siebie, wzajemne budowanie relacji opartych na szacunku i zaufaniu, a także otwartość na drugiego człowieka. Przyjmując koncepcję i filozofię Johna Deweya praca z Dziećmi jest oparta na stwarzaniu im przestrzeni do działania i doświadczania oraz ujmowaniu szkoły i środowiska lokalnego jako ,,drugiego domu”, za który wszyscy jesteśmy odpowiedzialni. Dzięki przyjętej koncepcji pracy oraz powyższym wartościom Przedszkole rozwija w swoich Podopiecznych chęć zaangażowania, a także poczucie odpowiedzialności i wpływu na przestrzeń przedszkolną jak i środowisko lokalne.