Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o przyjęcie dziecka

Szanowny Rodzicu,

❗️Zanim wypełnisz i wyślesz wniosek upewnij się, że masz wszystkie wymagane dokumenty – bez nich system nie przyjmie wniosku i zostanie on zwrócony rodzicowi.

Na zdjęciach znajdują się kryteria oraz wymagane dokumenty przy składaniu wniosku.

Składając wniosek o przyjęcie dziecka należy załączyć:
☑️ skan wydrukowanego, podpisanego i zeskanowanego wniosku
☑️ skan zaświadczenia o zatrudnieniu lub nauce (obojga rodziców) lub wyciąg z CEIDG
☑️ skan pierwszej strony zeznania podatkowego
☑️ jeśli w rodzinie jest osoba niepełnosprawna – skan orzeczenia
☑️ jeśli rodzic samotnie wychowuje dziecko – skan oświadczenia
☑️ jeśli jest rodzina wielodzietna – skan oświadczenia
☑️️ jeśli rodzice dziecka są w separacji bądź po rozwodzie – skan wyroku sądu

Cały czas jesteśmy do dyspozycji Państwa pod numerem telefonu 739 431 069

Odpowiemy na każde pytanie i pomożemy wypełnić wniosek 🙂
☑️ Wniosek o przyjęcie znajduje się na stronie www.nabor.pcss.pl
☑️ Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2020 roku
☑️ Jeżeli rodzic nie ma możliwości wypełnienia wniosku online prosimy o kontakt pod w/w numerem telefonu

Lubisz ten wpis?

Udostępnij
Udostępnij

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, iż

1) administratorem Państwa danych osobowych jest „Zaczarowane Przedszkole” ul. Młyśnka 5B, 64-600 Oborniki, tel. 503 574 105 reprezentowane przez Dyrektora Panią  Alicję Helbik.

2) państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu  wykonania obowiązku ustawowego jak również  w celu realizacji zawartej umowy tj.  w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej placówki oraz w celu promocji placówki.

3) podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to art.  6 ust.1 pkt. A,b,c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. oraz  ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe oraz ustawa z 7 września 1991r. o systemie oświaty, jak również akty wykonawcze wydane na podstawie w/w ustaw.

4) dostęp do Państwa danych osobowych posiadają jedynie osoby legitymujące się stosownym upoważnieniem od administratora w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz podmioty zewnętrzne na podstawie przepisów prawa lub odrębnej umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych takie jak np. ubezpieczyciel, firma BHP, system informacji oświatowej. Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych za granicę oraz podejmował zautomatyzowanych decyzji na podstawie analizy danych

5) państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu edukacji w placówce;

6) posiadają państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w takiej samej formie w jakiej została wyrażona,  w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) mają państwo prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

8) podanie przez Państwa  danych osobowych jest   warunkiem koniecznym uczestnictwa w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych w zakresie wymaganym przez ustawę.  Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie oraz zgodna na utrwalanie wizerunku jest dobrowolna.

9) w placówce  w celu  wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, w tym w celu zapewnienia bezpieczeństwa, wykorzystywany jest monitoring wizyjny.